Warunki prawne & notatki 

 

OPIS USŁUGI

Taglie Conformate online Boutique jest sklep internetowy dla Boutique Lingua, który ma biuro w via Cesare Battisti, 74015 8, Martina Franca oferuje swoim klientom usługę polegającą na sprzedaży odzież i akcesoria.

 

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI

Ten zawiadomienie zawiera zasady i warunki, które rządzą taglieconformate.com witryny sieci Web.

 

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków poniżej.

Użytkownik wyraźnie oświadcza, należy pamiętać, że usługa jest przeznaczona wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik zobowiązuje się, na własną odpowiedzialność, aby zapewnić jak najwięcej informacji na dokładne, kompletne i aktualne wymagane przez "Prześlij formularz". Użytkownik zobowiązuje się używać usługi zgodnie z wymogami umowy opisane, wymogi prawne i inne prawa w życie oraz, w każdym przypadku, nie do prowadzenia lub wspierać wszelkie bezprawne lub która narusza praw, interesów i inni.

Użytkownik jest wyraźnie zabronione do redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania i/lub przenieść osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w każdej formie i treści zamieszczone w serwisie. Wszystkie treści znajdujące się na Taglieconformate.com są własnością Lingua Boutique. Dotyczy to dokumentów, obrazów, czcionek, projekt, muzyka, oprogramowanie, kody i formacie skrypty. Materiał na tej stronie są chronione prawami autorskimi. W tym samym czasie nazwy, znaki, obrazy i znaki towarowe znajdujące się na taglieconformate.com są własnością ich prawowitych właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmisji, publikacji lub rozpowszechniania stronom trzecim do celów komercyjnych jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Boutique Lingua d.

Boutique Lingua zakazuje używania zawartości lub znaki towarowe na tej stronie do celów innych niż te wymienione powyżej.

Użytkownik musi rozpoznać i przyjąć, że usługi i wszelkie skojarzone oprogramowanie może zawierać informacje chronione i chronione prawem własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać lub innej formy dysponowania wszystkich lub części serwisu lub oprogramowanie dołączone do niego i również, aby nie kopiować, modyfikować, dezasemblować oprogramowania lub inny sposób próbować odkryć kodów źródłowychi. Użytkownik zgadza się nie, aby uzyskać dostęp do serwisu w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu oprogramowania lub sieci web dostarczone przez rejestrację na Taglieconformate.com.

Wreszcie użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nabycie wszelkiego rodzaju materiały lub dane przy użyciu usługi jest dostępny pod ich własną odpowiedzialność i własne ryzyko, i że taka odpowiedzialność odnosi się także do uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych. Użytkownik jest świadomy, że jakiekolwiek ryzyko wynikające z korzystania z usługi i oprogramowanie są za i że usługi i oprogramowanie są dostarczane przez Taglieconformate.com i zaakceptowane przez użytkownika w państwie, w którym zamieszkują. W ten sposób Taglieconformate.com nie gwarantuje, że usługa spełni Twoje oczekiwania i że dla żadnego powodu, nie będą przerywane, lub będzie wolne od błędów. W ostatnich Taglieconformate.com nie gwarantuje wyników, które można uzyskać za pomocą serwisu, ani nie gwarantuje jakości, dokładności lub wiarygodności danych wysłanych lub otrzymanych za pośrednictwem usługi.

 

ZMIANA WARUNKÓW UMOWNYCH

Lingua boutique zastrzega sobie prawo według własnego uznania zmieniać warunki usługi, powiadamiając użytkownikaTe zmiany poprzez zawiadomienie opublikowane na swojej stronie internetowej lub poprzez e-mail. Użytkownik musi zaakceptować, że te zmiany jednak Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

 

KLAUZULI ZWALNIAJĄCEJ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownika i Taglieconformate.com w każdej chwili może zdecydować o zakończeniu natychmiast bez uprzedniego powiadomienia z niniejszej Umowy. Wykonywanie prawa odstąpienia będzie nie Taglieconformate.com w żaden sposób odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za przerwanie pracy. Z zawieszenia usługi prawo do korzystania z usługi i oprogramowanie związane ustaje natychmiast.

 

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Świadczenie usług są regulowane wyłącznie przez prawo włoskie, nawet jeśli częściowo wykonywane za granicą i w obecności innych czynników wiążących. Do postępowania sądowego w jakikolwiek sposób wynikające z niniejszej Umowy są składane wyłącznie wobec sądu Taranto.

 

PRYWATNOŚĆ

Zbierania i wykorzystywania przez Taglieconformate.com danych dostarczonych przez użytkownika w odniesieniu do D.lgs. n. 196/2003 (kod w materiiOchrona danych osobowych)-który zastępuje prawa n. 675/1996-i innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

 

BIULETYNY

Zgodnie z prawem nr 675/96 i sztuki. 13 Dekretu Legislacyjnego nr 196 6/30/2003 zawierające "kod w kwestii ochrony danych osobowych, informujemy, że na pliki w swoich archiwach Taglieconformate.com odebranych danych i że takie dane będą wykorzystywane przez tych samych celów firmy tylko. W dowolnym czasie i za darmo zainteresowane strony mogą korzystać z praw sztuki. 7 dekretu legislacyjnego włoski cytowany, do żądania potwierdzenia istnienia danych osobowych, żądania anulowania lub zakwestionować ich wykorzystania przesyłając żądanie anulowania w biuletyn e-mail wysyłane do info@taglieconformate.com.

Warunki prawne & notatki 

 

OPIS USŁUGI

Taglie Conformate online Boutique jest sklep internetowy dla Boutique Lingua, który ma biuro w via Cesare Battisti, 74015 8, Martina Franca oferuje swoim klientom usługę polegającą na sprzedaży odzież i akcesoria.

 

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI

Ten zawiadomienie zawiera zasady i warunki, które rządzą taglieconformate.com witryny sieci Web.

 

Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich warunków poniżej.

Użytkownik wyraźnie oświadcza, należy pamiętać, że usługa jest przeznaczona wyłącznie dla użytku osobistego. Użytkownik zobowiązuje się, na własną odpowiedzialność, aby zapewnić jak najwięcej informacji na dokładne, kompletne i aktualne wymagane przez "Prześlij formularz". Użytkownik zobowiązuje się używać usługi zgodnie z wymogami umowy opisane, wymogi prawne i inne prawa w życie oraz, w każdym przypadku, nie do prowadzenia lub wspierać wszelkie bezprawne lub która narusza praw, interesów i inni.

Użytkownik jest wyraźnie zabronione do redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania i/lub przenieść osobom trzecim, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w każdej formie i treści zamieszczone w serwisie. Wszystkie treści znajdujące się na Taglieconformate.com są własnością Lingua Boutique. Dotyczy to dokumentów, obrazów, czcionek, projekt, muzyka, oprogramowanie, kody i formacie skrypty. Materiał na tej stronie są chronione prawami autorskimi. W tym samym czasie nazwy, znaki, obrazy i znaki towarowe znajdujące się na taglieconformate.com są własnością ich prawowitych właścicieli. Kopiowanie, modyfikowanie, transmisji, publikacji lub rozpowszechniania stronom trzecim do celów komercyjnych jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Boutique Lingua d.

Boutique Lingua zakazuje używania zawartości lub znaki towarowe na tej stronie do celów innych niż te wymienione powyżej.

Użytkownik musi rozpoznać i przyjąć, że usługi i wszelkie skojarzone oprogramowanie może zawierać informacje chronione i chronione prawem własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się nie modyfikować, rozpowszechniać, sprzedawać lub innej formy dysponowania wszystkich lub części serwisu lub oprogramowanie dołączone do niego i również, aby nie kopiować, modyfikować, dezasemblować oprogramowania lub inny sposób próbować odkryć kodów źródłowychi. Użytkownik zgadza się nie, aby uzyskać dostęp do serwisu w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu oprogramowania lub sieci web dostarczone przez rejestrację na Taglieconformate.com.

Wreszcie użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nabycie wszelkiego rodzaju materiały lub dane przy użyciu usługi jest dostępny pod ich własną odpowiedzialność i własne ryzyko, i że taka odpowiedzialność odnosi się także do uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych. Użytkownik jest świadomy, że jakiekolwiek ryzyko wynikające z korzystania z usługi i oprogramowanie są za i że usługi i oprogramowanie są dostarczane przez Taglieconformate.com i zaakceptowane przez użytkownika w państwie, w którym zamieszkują. W ten sposób Taglieconformate.com nie gwarantuje, że usługa spełni Twoje oczekiwania i że dla żadnego powodu, nie będą przerywane, lub będzie wolne od błędów. W ostatnich Taglieconformate.com nie gwarantuje wyników, które można uzyskać za pomocą serwisu, ani nie gwarantuje jakości, dokładności lub wiarygodności danych wysłanych lub otrzymanych za pośrednictwem usługi.

 

ZMIANA WARUNKÓW UMOWNYCH

Lingua boutique zastrzega sobie prawo według własnego uznania zmieniać warunki usługi, powiadamiając użytkownikaTe zmiany poprzez zawiadomienie opublikowane na swojej stronie internetowej lub poprzez e-mail. Użytkownik musi zaakceptować, że te zmiany jednak Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

 

KLAUZULI ZWALNIAJĄCEJ OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownika i Taglieconformate.com w każdej chwili może zdecydować o zakończeniu natychmiast bez uprzedniego powiadomienia z niniejszej Umowy. Wykonywanie prawa odstąpienia będzie nie Taglieconformate.com w żaden sposób odpowiedzialności wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za przerwanie pracy. Z zawieszenia usługi prawo do korzystania z usługi i oprogramowanie związane ustaje natychmiast.

 

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Świadczenie usług są regulowane wyłącznie przez prawo włoskie, nawet jeśli częściowo wykonywane za granicą i w obecności innych czynników wiążących. Do postępowania sądowego w jakikolwiek sposób wynikające z niniejszej Umowy są składane wyłącznie wobec sądu Taranto.

 

PRYWATNOŚĆ

Zbierania i wykorzystywania przez Taglieconformate.com danych dostarczonych przez użytkownika w odniesieniu do D.lgs. n. 196/2003 (kod w materiiOchrona danych osobowych)-który zastępuje prawa n. 675/1996-i innymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności.

 

BIULETYNY

Zgodnie z prawem nr 675/96 i sztuki. 13 Dekretu Legislacyjnego nr 196 6/30/2003 zawierające "kod w kwestii ochrony danych osobowych, informujemy, że na pliki w swoich archiwach Taglieconformate.com odebranych danych i że takie dane będą wykorzystywane przez tych samych celów firmy tylko. W dowolnym czasie i za darmo zainteresowane strony mogą korzystać z praw sztuki. 7 dekretu legislacyjnego włoski cytowany, do żądania potwierdzenia istnienia danych osobowych, żądania anulowania lub zakwestionować ich wykorzystania przesyłając żądanie anulowania w biuletyn e-mail wysyłane do info@taglieconformate.com.

Zgoda na pliki cookie